Nie bądź obojętny – pomóż!

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką o działkowych kotach: ulotka.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 03 do 10 września br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener
na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.

Preliminarz

Zachęcamy do zapoznania się z realizacją preliminarza Stowarzyszenia Ogrodowego Sami Swoi: DOKUMENT 1, DOKUMENT 2.