Informacja

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 29 kwietnia do 7 maja br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.

Woda sezon 2019

Informujemy, że otwarcie wody do podlewania nastąpi 13 kwietnia br. o godzinie 1100.

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie