Komunikat

Informujemy, że zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się 1 lipca br. o godzinie 10.30 w hydroforni.
Program posiedzenia:
1. Analiza kondycji finansowej Stowarzyszenia:
      a) prognozowane przychody (wpłaty działkowców).
      b) przewidywane stałe wydatki do końca roku.
2. Wymiana bram w sektorze drugim od strony lasu.
3. Informacja o wynikach rozmów z działkowcami nie przestrzegającymi Regulaminu.
4. Sprawy różne.

Informacja od Burmistrza

Stowarzyszenie otrzymało od Burmistrza w Koronowie pismo dotyczące częściowej refundacji przy likwidowaniu azbestowych dachów. Zainteresowani działkowcy proszeni są o zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

pismo od burmistrza – styczeń 2017

Informacja od burmistrza Koronowa

Zachęcamy do zapoznania się z pismem od burmistrza Koronowa. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do sekretarza Stowarzyszenia – działka nr 21.

Pismo_burmistrz_Koronowa