Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 09.03.2018 roku w sali konferencyjnej Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „ZAWISZA” usytuowanego przy ulicy Gdańskiej 163
w Bydgoszczy.                                                            
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 16.00 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 16.30 (II termin).
 

Komunikaty

  1. W przypadku stwierdzonej awarii bramy wjazdowej – wjedź lub wyjedź bramą obok, a awarię koniecznie zgłoś do:

             – Iglewski Tadeusz – 606 408 873

             – Murawski Krzysztof – 503 831 421

             – Trzcieliński Ryszard – 601 067 910

Analiza

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą możliwości wykupu na własność działek rekreacyjnych usytuowanych w Samociążku.

Analiza