Informacja – woda

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie uprzejmie informuje, że zamknięcie wody do podlewania nastąpi 13 października 2018 r. o godzinie 1100.

Natomiast jej otwarcie Zarząd planuje na dzień 13 kwietnia 2019 r. również o godzinie 1100.

Zarząd prosi o sprawdzenie zaworów wody.

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 11 do 18 września br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.

Ponaglenie

Z ostatnim dniem lipca br. minął termin płatności należności z wyłączeniem wpłaty na modernizację hydroforni (400,00 zł. do końca sierpnia) i wpłaty za prace na rzecz ogrodu (40,00 zł. do końca października).

KILKA  DZIAŁEK  NIE  DOKONAŁO  ŻADNEJ WPŁATY !!!