Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniach 28 kwietnia – 05 maja br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe.

Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.

Informacja od Burmistrza

Stowarzyszenie otrzymało od Burmistrza w Koronowie pismo dotyczące częściowej refundacji przy likwidowaniu azbestowych dachów. Zainteresowani działkowcy proszeni są o zapoznanie się z treścią załączonego pisma.

pismo od burmistrza – styczeń 2017

Informacja od burmistrza Koronowa

Zachęcamy do zapoznania się z pismem od burmistrza Koronowa. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do sekretarza Stowarzyszenia – działka nr 21.

Pismo_burmistrz_Koronowa