Wydatki – zestawienie

Zamieszczamy zestawienie zysków i strat, SAMI SWOI-WYDATKI I PÓŁROCZE

Komunikat

Zarząd informuje, że najbliższe jego posiedzenie odbędzie się w dniu 26.08.2017 r. o godzinie 1100 w hydroforni.

Odpady wielkogabarytowe

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 18 września br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.