Posiedzenie Zarządu

Zarząd informuje, że najbliższe jego posiedzenie odbędzie się w dniu 24.08.2019 r. o godzinie 930 w hydroforni.

Preliminarz

Zachęcamy do zapoznania się z realizacją preliminarza Stowarzyszenia Ogrodowego Sami Swoi: DOKUMENT 1, DOKUMENT 2.

Komunikat

Zarząd informuje – woda do podlewania nie jest filtrowana. W związku z powyższym działkowcy korzystający z systemów nawadniających, by uniknąć „zatkania” przewodów, mogą zainstalować filtry (na własny koszt) przy wejściu sieci na działkę.

Natomiast woda do konsumpcji (uzdatniana) jest wysokiej jakości – patrz wyniki badania wody – sprawdź wyniki.