Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Kaczki na pomoście Samociążek

Wyniki badań wody

woda

Zamieszczamy wyniki badań wody do celów bytowych pobieranej z naszej studni głębinowej.

Podziękowania. Akcja sprzątania.

plakat akcja sprzątania lasu 1 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,
Kierując się zasadą:
O przyrodzie ; „ Myśl globalnie, działaj lokalnie”
w dniu 1 lipca br. zorganizowaliśmy akcję sprzątania lasu w ramach, której zebraliśmy:

  • 8 worków plastiku,
  • 1 worek szkła,
  • 3 worki odpadów różnych,
  • przycięliśmy i uporządkowaliśmy pas zieleni otaczający studzienki na terenie naszej hydroforni.

Najstarszy uczestnik akcji (ponad siedemdziesiąt lat ) przyszedł wraz z córką i wnuczkami, najmłodsza
uczestniczka 1,5 roczku. Inni działkowcy nie mogący wziąć udziału w dnu akcji – posprzątali fragment
lasu w przeddzień.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękuję życząc dobrego wypoczynku w naszym
uroczym ogrodzie.

W imieniu Zarządu
Krystyna Sosińska-Klimek

czytaj więcej…

Informacja dot. deklaracji ws energii elektrycznej

Dokument i dłonie z długopisami

Szanowni Państwo, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2022 r. Wpłynęło wyjaśnienie w sprawie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243, z późn. zm.). Tym samym Wydział Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych, Departament Elektroenergetyki i Gazu wskazuje jednoznacznie iż stosowne oświadczenie w imieniu działkowców składa Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 30.06.2023r.

Działkowicze samodzielnie nie składają w tej sprawie żadnych dokumentów.


Szczegóły pod umieszonym poniżej linkiem oraz w załączniku w punktach 3 i 12 działu Ustawa z dnia 7 października 2022 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/wsparcie-odbiorcow-energii-elektrycznej-w-2023-r