Stowrzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU

Komunikat

Zarząd informuje – woda do podlewania nie jest filtrowana. W związku z powyższym działkowcy korzystający z systemów nawadniających, by uniknąć „zatkania” przewodów, mogą zainstalować filtry (na własny koszt) przy wejściu sieci na działkę.

Natomiast woda do konsumpcji (uzdatniana) jest wysokiej jakości – patrz wyniki badania wody – sprawdź wyniki.

Wyniki wody

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy wody:
sprawdź wyniki

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie