Stowarzyszenie Ogrodowe „Sami Swoi” Samociążek

Adres siedziby oraz do korespondencji:
 
ul. Alfonsa Hoffmanna 1/36
86-010 Koronowo
 
Rejestry:
KRS 0000536243
NIP 554 292 75 69
REGON 36036015900000
 
Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 90 8142 0007 0000 9218 2000 0001