Uwagę kierujemy do działkowców przystępujących do sprzedaży działki w naszym ogrodzie – proszę poinformować kupującego, że po nabyciu działki – będzie zobowiązany do opłat na rzecz ogrodu zgodnie z Regulaminem Ogrodu (przyjętym przez Walne Zebranie Uchwałą Nr 6/III/2015) – § 7 pkt 4 do pkt 8, który brzmi:
§ 7 pkt 4
Osoba nowoprzyjęta na działkowca (wg §8.1 Regulaminu) jest zobowiązana wpłacić na konto bankowe Stowarzyszenia następujące należności:
1) wpisowe.
2) inwestycyjne,
3) opłaty na rzecz ROD,
4) inne opłaty uchwalone przez Walne Zebranie.
pkt 5
Termin wpłacenia należności wynosi 30 dni licząc od dnia przyznania prawa użytkowania działki. Na wniosek działkowca Zarząd może wskazać inny termin uregulowania należności.
pkt 6
Decyzję o przyjęciu w poczet działkowców, Zarząd podejmie po uregulowaniu należności.
pkt 7
Z wpisowego i z opłaty inwestycyjnej, wg ust. 4 pkt. 1) i 2), zwolniony jest współmałżonek, który przejmuje działkę po zmarłym działkowcu. Dzieci lub rodzice zmarłego działkowca wpłacają wpisowe, a zwolnione są z opłaty inwestycyjnej.
pkt 8
Nowy działkowiec zwolniony jest od wpłacenia należności wg ust. 4 pkt. 3) i 4), jeżeli zostały one uregulowane przez poprzedniego działkowca.

Opłaty jednorazowe wnoszone przez nowego Działkowca w 2024 roku wynoszą:

1) Wpisowe: 500 zł
2) Opłata inwestycyjna 2.330 zł (opłata wyliczana dla każdego roku kalendarzowego).

Opłaty wnoszone są na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy
Odbiorca: Stow. Ogrodowe „Sami Swoi” Samociążek
nr konta: 90 8142 0007 0000 9218 2000 0001

Dane do kontaktu

W sprawie formalności związanych z kupnem – sprzedażą, zadzwoń do Wiesławy Majcher-Karwowskiej – Członkini Zarządu Stowarzyszenia zajmującej się tymi sprawami – informacje do kontaktu na stronie Zarząd.

W przypadku wątpliwości dotyczących finansów, zadzwoń do:
Skarbnika Stowarzyszenia – informacje do kontaktu na stronie Zarząd
Księgowej Stowarzyszenie – informacje do kontaktu na stronie Gospodarze, księgowa, konserwator

 

Zarząd Stowarzyszenia

Formularze i wzory pism