Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I KADENCJA

BILANS

PLAN PRACY II KADENCJA

Podjęte uchwały

UCHWAŁA 1 – SPRAWOZDANIE

UCHWAŁA 2 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 3 – SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 4 – SPRAWOZDANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 5 – ABSOLUTORIUM DLA WŁADZ

UCHWAŁA 6 – WYSOKOŚĆ OPŁAT OGRODOWYCH

UCHWAŁA 7 – DODATKOWA OPŁATA

UCHWAŁA 8 – ILOŚĆ GODZIN NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 9 – PLAN PRACY NA DRUGĄ KADENCJĘ

UCHWAŁA 10 – PRELIMINARZ FINANSOWY

PRELIMINARZ

UCHWAŁA 11 – ZMIANY W STATUCIE

UCHWAŁA 12 – WYBÓR WŁADZ