Na podstawie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2022 poz. 438) każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany złożyć Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dotyczącą rodzaju i liczby eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021 r. termin składania deklaracji to 14 dni od ich zainstalowania, dla pozostałych – 30 czerwca 2022 r.  W deklaracjach należy uwzględnić każde zainstalowane źródło ogrzewania, jak i podgrzewania wody.

Zgodnie z art. 27d ust. 2 powyżej wspomnianej Uchwały Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć przez internet na stronie https://ceeb.gov.pl/ lub https://zone.gunb.gov.pl/, logując się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub przez bank. Osoby, które nie są w stanie skorzystać z tej formy, mogą wypełnić deklarację w formie papierowej i dostarczyć ją na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Koronowie lub wysłać listem. Złożenie deklaracji drogą mailową nie spełnia powyższych warunków.

Prezentujemy przykład wypełnionej deklaracji dla działki rekreacyjnej.