Stowrzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Samociążek pejzaż zimowySamociążek pejzażSamociążek pejzaż

OPŁATY I FINANSE, KONTO

Opłaty za 2021 rok

L.p.Rodzaj opłatyTermin zapłatyDo zapłaty
1.Opłata od powierzchni działki – 1,30 zł. za każdy metr kwadratowy użytkowanej działki.Całość do dnia 30.09.2021 r.1,30 zł. x powierzchnia działki
2.Opłata za wywóz śmieci.Całość do dnia 30.09.2021 r.150 zł
3.Opłata za ścieki wg wskazań licznika.Całość do dnia 30.09.2021 r.6,92 zł. za każdy metr
sześcienny
4.Dodatkowa roczna opłata za wodę i wodomierze.Całość do dnia 30.09.2021 r.50,00 zł
5.Ekwiwalent za nieodpracowane 4 godziny na rzecz ogrodu. Całość do dnia 31.10.2021 r.80,00 zł
6.Rozliczenie należności za 2020 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom.
Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom.

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

90 8142 0007 0000 9218 2000 0001