Opłaty na 2024 rok

L.p.Rodzaj opłatyTermin zapłatyDo zapłaty
1.Opłata od powierzchni działki – 2,00 zł. za każdy metr kwadratowy użytkowanej działkiCałość do dnia 31.07.2024 r.2,00 zł. x powierzchnia działki
2.Opłata za wywóz śmieciCałość do dnia 31.07.2024 r.300 zł
3.Opłata za ścieki wg wskazań licznikaCałość do dnia 31.07.2024 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
4.Dodatkowa roczna opłata za wodę i wodomierzeCałość do dnia 31.07.2024 r.50,00 zł
5.Wpłata na inwestycję (wykonanie nowej studni głębinowej trzeci – ostatni rok składki)Całość do dnia 31.12.2024 r.700,00 zł
6.Rozliczenie należności za 2023 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

90 8142 0007 0000 9218 2000 0001


Informacje o opłatach wnoszonych jednorazowo przy nabywaniu działki znajdują się na stronie Przeniesienie praw do działki.