Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Samociążek pejzażSamociążek pejzażSamociążek pejzaż

OPŁATY I FINANSE, KONTO

Opłaty na 2022 rok

L.p.Rodzaj opłatyTermin zapłatyDo zapłaty
1.Opłata od powierzchni działki – 1,30 zł. za każdy metr kwadratowy użytkowanej działkiCałość do dnia 31.07.2022 r.1,30 zł. x powierzchnia działki
2.Opłata za wywóz śmieciCałość do dnia 31.07.2022 r.300 zł
3.Opłata za ścieki wg wskazań licznikaCałość do dnia 31.07.2022 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
4.Dodatkowa roczna opłata za wodę i wodomierzeCałość do dnia 31.07.2022 r.50,00 zł
5.Wpłata na inwestycję (wykonanie nowej studni głębinowej pierwszy rok składki) Całość do dnia 31.12.2022 r.700,00 zł
6.Rozliczenie należności za 2021 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

90 8142 0007 0000 9218 2000 0001