Opłaty na 2023 rok

L.p.Rodzaj opłatyTermin zapłatyDo zapłaty
1.Opłata od powierzchni działki – 1,40 zł. za każdy metr kwadratowy użytkowanej działkiCałość do dnia 31.07.2023 r.1,40 zł. x powierzchnia działki
2.Opłata za wywóz śmieciCałość do dnia 31.07.2023 r.300 zł
3.Opłata za ścieki wg wskazań licznikaCałość do dnia 31.07.2023 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
4.Dodatkowa roczna opłata za wodę i wodomierzeCałość do dnia 31.07.2023 r.50,00 zł
5.Wpłata na inwestycję (wykonanie nowej studni głębinowej drugi rok składki) Całość do dnia 31.12.2023 r.700,00 zł
6.Rozliczenie należności za 2022 r.Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom
Zgodnie z pismem
przekazanym
Działkowcom

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

90 8142 0007 0000 9218 2000 0001


Informacje o opłatach wnoszonych jednorazowo przy nabywaniu działki znajdują się na stronie Przeniesienie praw do działki.