Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Stowarzyszenia w 2022 roku

22.04.2022

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 22.04.2022 roku w
Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy.

Coroczne Zebranie miało na celu głównie przedstawienie Członkom sprawozdań:

 • Finansowego,
 • Zarządu,
 • Komisji rewizyjnej,
 • Komisji rozjemczej,

oraz preliminarza finansowego (w tym wysokość opłat ogrodowych na rok 2022), a także planu pracy Zarządu oraz zatwierdzenie tych dokumentów. Poruszana była również sprawa zmiany Statutu Stowarzyszenia.

04.06.2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

– dot. zmian zapisu formy prawnej naszego Stowarzyszenia w KRS oraz zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Informacja o posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w 2022 roku

1. 5.03.2022

2. 9.04.2022

3. 28.05.2022

Poruszane tematy związane z grantami dla ogrodów działkowych oraz przygotowaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na 4 czerwca 2022 r w związku z potrzebą zmiany rodzaju podmiotu w KRS na „stowarzyszenie ogrodowe” co umożliwia ubieganie się o granty.

4. 26.06.2022

Tematy poruszane na zebraniu:

 1. Analiza kondycji finansowej Stowarzyszenia.
 2. Informacja o wpłatach działkowców za rok 2022, w tym zaległości za
  2021 rok.
 3. Zestawienie kosztów poniesionych w bieżącym roku za wywóz
  wszystkich odpadów.
 4. Stan przygotowań do modernizacji stacji uzdatniania wody w
  ogrodowej hydroforni (realizacja jesień 2022).
 5. Umowa przeniesienia praw do działki.
 6. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
 7. Sprawy różne: zadłużenie działki, akcja sprzątania lasu

5. 27.08.2022

Tematyka związana z wywozem odpadów oraz częstym pozostawianiem śmieci w boksach poza pojemnikami. Zaplanowane wysłanie informacji do działkowców.

6. 29.10.2022

Tematy poruszane na zaberaniu

 1. Stan realizacji zadań dotyczących modernizacji hydroforni.
  Zarząd postanowił poinformować działkowców o działaniach w temacie hydroforni na piśmie do końca listopada br.
 2. Zmiana właściciela działki nr 55.
 3. Sprawy różne:
  • podjęto uchwałę o podniesieniu wynagrodzenie w wysokości 50 % obecnego uposażenia dla gospodarzy ogrodu,
  • podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebranie Stowarzyszenia w marcu 2023 r.