Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zaplanowane na 22 kwietnia 2022 roku.

Informacja o posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia