Ogród działkowy „Samociążek” w Koronowie powstał w 1975 r. na wydzielonym obszarze gruntu (ok. 6,5 ha) stanowiącego własność gminy Koronowo i przez tę gminę oddany nam w wieczyste użytkowanie. Zlokalizowany jest na urokliwym terenie Zalewu Koronowskiego, graniczy z drogą powiatową Bydgoszcz – Koronowo – Pieczyska.

Należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego od 1991 roku.

ROD „Samociążek” jako teren zielony w rozumieniu ustaw podlega przewidzianej w przepisach ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ochronie przyrody i środowiska.

IMG_6315

Las jest integralną częścią naszego ogrodu, który podzielony na dwie części, liczy aż 101 działek. Przez minione 40 lat wiele trudu, potu i złotówek naszych działkowców zostało przeznaczone na doskonalenie warunków rekreacji i upiększanie naszego ogrodu.

Dzięki czemu posiadamy wzbudzającą zazdrość u działkowców z innych ogrodów, infrastrukturę przyrodniczą, którą tworzą szerokie drogi wewnętrzne i alejki porośnięte ozdobnymi krzewami i dorodnymi drzewami a także pas ochronny zieleni chroniący przed hałasem i zagrożeniami komunikacyjnymi drogi powiatowej nr 25 do której przylega ogród.

IMG_6301

Posiadamy również własną infrastrukturę techniczną, tj. stację uzdatniania wody (hydrofornia), dwa głębinowe ujęcia wody, sieci wodociągowe do podlewania ogrodu i do wody konsumpcyjnej, sieć energetyczną, oświetlenie ogrodu a także sieć kanalizacyjną.

Na ten nasz imponujący czterdziestoletni dorobek pracują trzy pokolenia, by czwarte (prawnuki) mogło radośnie dokazywać i z przyjemnością korzystać z piękna natury. Wszystko to zawdzięczamy zaangażowaniu działkowców i sprawnie działających Zarządów, którymi kierowali: Alfons Mykaj, Zygmunt Smok, Jerzy Dylik, Halina Wardzińska, Józef Koszek, Zygmunt Piotrowski, Krystyna Sosińska-Klimek, Jerzy Wilk.

Zatem jako powołane w grudniu 2014 roku samodzielne Stowarzyszenie Ogrodowe „Sami Swoi” Samociążek, uściśnijmy sobie dłoń do dalszej współpracy w pielęgnowaniu ogrodu.

Niewątpliwe piękno naszego terenu można podziwiać na zdjęciach zamieszczonych w galerii, zapraszamy do ich oglądania. Przekonaj się sam, jak tu jest cudnie!