Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

 Tegoroczne zebrania odbyły się w 2 terminach :

19 czerwca 2021 w Bydgoszczy

Przyjęte uchwały

4 września 2021 r. w Koronowie

Przyjęte uchwały

Uchwały nr 14, 15 i 16 podjęte 4 września 2021 r dotyczą indywidualnych działkowiczów i są do wglądu u Sekretarza Zarządu.

Informacja o posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia