Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z 31 marca 2023 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 31.03.2023 roku w
Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy.

Coroczne Zebranie miało na celu głównie przedstawienie Członkom sprawozdań:

 • Finansowego,
 • Zarządu,
 • Komisji rewizyjnej,
 • Komisji rozjemczej

oraz preliminarza finansowego (w tym wysokość opłat ogrodowych na rok 2023), a także planu pracy Zarządu oraz zatwierdzenie tych dokumentów.

Nadzwyczajne Walne Zebranie 14 października 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 14 października 2023, roku Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy uchwaliło jednogłośnie wyrażenie zgody na podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia wszelkich czynności prawem przewidzianych do nabycia prawa własności nieruchomości (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).


Tematy poruszane na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w 2023 r.

26 lutego 2023

Tematy poruszane na zebraniu

 1. Analiza kondycji finansowej Stowarzyszenia w tym:
  a) zadłużenia działkowców,
  b) podwyżka wynagrodzenia dla konserwatora hydroforni.
 2. Modernizacja stacji uzdatniana wody- stan realizacji.
 3. Przygotowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 4. Sprawy różne.

31 marca 2023

Jedyny załatwiony na zebraniu temat to przyjęcie poczet działkowców nowej osoby z działki nr 78.

20 maja 2023

Tematy poruszane na zebraniu

 1. Modernizacja stacji uzdatniana wody- stan realizacji.
 2. Wydłużenie terminu składowania gałęzi tj. od 1 września do końca maja,
 3. Wystąpimy do Starosty Bydgoskiego o zamieszczenie na ścieżce rowerowej przebiegającej wzdłuż działek znaków ostrzegających typu: UWAGA – WYJAZD.
 4. Odnawiamy logo naszego Stowarzyszenia, numery bram oraz tablice przy składowaniu gałęzi.
 5. Właściciele działek nie są zobligowani do składania oświadczeń do ENEA.
 6. Organizujemy coroczną akcję sprzątania lasu w dniu 1 lipca.

29 lipca 2023

Tematy poruszane na zebraniu

 1. Informacja w sprawie sprawozdania do Wód Polskich.
 2. Informacja dotycząca lokaty bankowej .
 3. Informacje dotyczące zadłużenia członków Stowarzyszenia.
 4. Omówienie pisma otrzymanego od użytkownika działki nr 83 – Biedka Marta.
 5. Aktualizacja danych adresowych wszystkich użytkowników działek
  Stowarzyszenia.
 6. Aktualizacja listy członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego wykupu ziemi będącej
  w wieczystym użytkowaniu Stowarzyszenia.
 8. Omówienie tematu odzyskania terenu lasu pomiędzy linią brzegową Zalewu
  Koronowskiego a terenem Ogrodu.

9 września 2023

Tematy poruszane na zebraniu

 1. Przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia na 14.10.2023 r.
 2. Ustalono m. in.
  • wywóz odpadów zielonych z boksów do końca września,
  • termin zamknięcia wody do podlewania : 28 października 2023r.