Tematy poruszane na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w 2024 r.

30 stycznia 2024

  1. Modernizacja hydroforni.
  2. Uwłaszczenie gruntu.
  3. Kondycja finansowa Stowarzyszenia; zadłużenia działkowców.
  4. Przygotowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
  5. Sprawy różne.

Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Stowarzyszenia.

  • termin : 6 kwietnia 2024r.
  • godzina : 11.00
  • miejsce : siedziba NOT, Bydgoszcz