Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

PLAN PRACY NA ROK 2020

PRELIMINARZ 1

PRELIMINARZ 2

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2019

Podjęte uchwały

UCHWAŁA 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2019

UCHWAŁA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 3 SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 4 SPRAWOZDANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 5 ABSOLUTORIUM DLA WŁADZ

UCHWAŁA 6 WYSOKOŚĆ OPŁAT OGRODOWYCH

UCHWAŁA 7 ILOŚĆ GODZIN NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 8 PLAN PRACY NA ROK 2020

UCHWAŁA 9 PRELIMINARZ FINANSOWY

UCHWAŁA 10 WYBÓR CZŁONKÓW

UCHWAŁA 11 UPOWAŻNIENIE