Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Kaczki na pomoście Samociążek

Komunikat. Posiedzenie Zarządu 04.05.2024 r

Spotkanie

Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 4 maja. o godz. 11.00 w budynku hydroforni.

Tematy, które będą poruszane:

  1. Omówienie możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania części działań Stowarzyszenia.
  2. Sprawy związane z modernizacją hydroforni oraz odwiertem nowej studni głębinowej.
  3. Sprawy różne:

Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu

TRZEBIEŻ – pielęgnacyjne cięcie lasu

Cięcie drewna, piła łańcuchowa

Szanowni Działkowcy!

Las zlokalizowany między naszymi działkami a kanałem lateralnym jest zarządzany przez gminę Koronowo, która w porozumieniu z Leśnictwem Różanna przeprowadza wspomniane wyżej cięcie. 

Zaalarmowana przez działkowców (dziękuję i gratuluję czujności) rozmawiałam wielokrotnie z  Wydziałem Ochrony Środowiska w Koronowie a w dniu 19 lutego razem z Arturem Babickim (członek Zarządu) i p. Romanem Romańskim (U.G. Koronowo) przeprowadziliśmy wizję lokalną.

Aktualnie w lesie 1 sektora cięcie prawie  zostało zakończone, las jest uprzątnięty i dobrze się prezentuje, na cięcie czeka las 2 sektora – termin nie jest jeszcze ustalony. 

Dokonane cięcia poprawiły bezpieczeństwo i estetykę lasu.

Dziękuję jeszcze raz za czujność i troskę, bardzo Państwa proszę pytania i uwagi kierować do Zarządu Ogrodu. 

                                                      Z wyrazami szacunku 
                                                      Krystyna Sosińska-Klimek 

Walne Zebranie Członków – 6 kwietnia 2024 r.

Zebranie - prezentacja

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 06.04.2024 roku w Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 11.00 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 11.30 (II termin).