Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 14.10.2023 r

Zebranie - prezentacja

ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK

W imieniu Zarządu zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (na podstawie par. 14  ust. 1 Statutu Stowarzyszenia) w dniu 14 października 2023, roku Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.

Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 10.30 – pierwszy termin, a w przypadku braku kworum o godzinie 11.00 – drugi termin.

Zebranie będzie poświęcone w całości sprawom własności gruntu, dzierżawy wieczystej oraz ich przekształceń.

Z poważaniem
Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego
Sami Swoi Samociążek

Logo Stowarzyszenie Ogrodowe Sami Swoi Samociążek

Kolejna zmiana daty zamknięcia mostu w Samociążku – po 28 sierpnia 2023 r.

Znak D-4a droga bez przejazdu ślepa ulica

Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót – firmą Kormost S.A., informuje, iż zamknięcie mostu w m. Samociążek nastąpi w dniu 28/29 sierpnia 2023 r.

https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/kategorie/61-komunikaty-/artykuly/197-komunikat-w-sprawie-zamkniecia-mostu-w-samociazku-?lang=PL

Hydrofornia i studnia głębinowa – stan spraw

Dzień dobry,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że:

  1. Projekt studni do pozwolenia na budowę w trakcie realizacji. Zakończenie prac nad projektem koniec września 2023.
  2. Po przygotowaniu projektu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
  3. Po uzyskaniu pozwolenia wykonanie prac wraz z odwiertem – pierwsza połowa roku 2024
  4. Po uzyskaniu parametrów wody z nowej studni – realizacja remontu hydroforni (nie wcześniej, niż po zakończeniu realizacji czynności z pkt. 3).
  5. Wykonawca remontu hydroforni został wybrany – oczekuje na udostępnienie pomieszczeń i urządzeń.