Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Samociążek pejzażSamociążek pejzażSamociążek pejzaż

Walne Zebranie Członków – 31 marca 2023 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31.03.2023 roku w Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 16.30 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 17.00 (II termin).

Komunikat. Posiedzenie Zarządu 26.02.2023 r

Spotkanie

Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 26 lutego br. o godz. 11.00 na działce nr 81.

Tematy, które będą poruszane:

  1. Przygotowanie podsumowania finansowego roku 2022 – bilans, rachunek wyników,
  2. Informacja o wpłatach działkowców za rok 2022.
  3. Przygotowanie preliminarza na rok 2023.
  4. Wstępne wartości opłat dla działkowców na rok 2023.
  5. Przygotowanie zaproszeń na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  6. Plan pracy Zarządu na rok 2023.
  7. Sprawy związane z modernizacją hydroforni oraz odwiertem nowej studni głębinowej.
  8. Sprawy różne:

Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu

Informacja dot. deklaracji ws energii elektrycznej

Dokument i dłonie z długopisami

Szanowni Państwo, 
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2022 r. Wpłynęło wyjaśnienie w sprawie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243, z późn. zm.). Tym samym Wydział Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych, Departament Elektroenergetyki i Gazu wskazuje jednoznacznie iż stosowne oświadczenie w imieniu działkowców składa Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 30.06.2023r.

Działkowicze samodzielnie nie składają w tej sprawie żadnych dokumentów.


Szczegóły pod umieszonym poniżej linkiem oraz w załączniku w punktach 3 i 12 działu Ustawa z dnia 7 października 2022 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/wsparcie-odbiorcow-energii-elektrycznej-w-2023-r