Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Kaczki na pomoście Samociążek

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 14 października 2023 r.

Zebranie - prezentacja

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 14 października 2023, roku Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy uchwaliło jednogłośnie wyrażenie zgody na podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia wszelkich czynności prawem przewidzianych do nabycia prawa własności nieruchomości (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Kolejna zmiana daty zamknięcia mostu w Samociążku – po 28 sierpnia 2023 r.

Znak D-4a droga bez przejazdu ślepa ulica

Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót – firmą Kormost S.A., informuje, iż zamknięcie mostu w m. Samociążek nastąpi w dniu 28/29 sierpnia 2023 r.

https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/kategorie/61-komunikaty-/artykuly/197-komunikat-w-sprawie-zamkniecia-mostu-w-samociazku-?lang=PL

Hydrofornia i studnia głębinowa – stan spraw

Dzień dobry,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że:

  1. Projekt studni do pozwolenia na budowę w trakcie realizacji. Zakończenie prac nad projektem koniec września 2023.
  2. Po przygotowaniu projektu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
  3. Po uzyskaniu pozwolenia wykonanie prac wraz z odwiertem – pierwsza połowa roku 2024
  4. Po uzyskaniu parametrów wody z nowej studni – realizacja remontu hydroforni (nie wcześniej, niż po zakończeniu realizacji czynności z pkt. 3).
  5. Wykonawca remontu hydroforni został wybrany – oczekuje na udostępnienie pomieszczeń i urządzeń.