Zamieszczamy wyniki badań wody do celów bytowych pobieranej z naszej studni głębinowej.