Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 4 maja. o godz. 11.00 w budynku hydroforni.

Tematy, które będą poruszane:

  1. Omówienie możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania części działań Stowarzyszenia.
  2. Sprawy związane z modernizacją hydroforni oraz odwiertem nowej studni głębinowej.
  3. Sprawy różne:

Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu