W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 06.04.2024 roku w Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 11.00 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 11.30 (II termin).