Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Kaczki na pomoście Samociążek

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek apeluje do działkowców o zachowanie spokoju i odpowiedzialności.

Śmietniki zaczynamy użytkować wraz z otwarciem wody do podlewania ogrodu. Jednak część działkowców wyrzuciła śmieci w okolicach nieczynnego śmietnika (boksów). Przypominamy, że czyn ten jest karalny.

W tym roku nastąpiła znaczna podwyżka cen wywozu śmieci. Dlatego jeszcze raz apelujemy o sortowanie ich, co znacznie obniży nasze koszty.

Ponieważ problem ten powtarza się od lat, postanowiliśmy zamontować kamery, by dyscyplinować łamiących przepisy.

W ubiegłym roku nie płaciliśmy (osobno) za kontener na odpady zielone. Aktualnie każdy wywóz odpadów zielonych kosztować będzie 2250,00 zł. W 2019 roku wywieźliśmy osiem kontenerów, stąd prosty rachunek – w roku 2020 koszt ten wyniósłby ok. 18000,00 zł.

Wobec powyższego Zarząd postanowił wybudować komory na odpady zielone. Do tego czasu prosimy o niewyrzucanie ich gdzie bądź, by nie powodować bałaganu.

Jeszcze raz odwołujemy się do Waszej wyrozumiałości i odpowiedzialności za nasz ogród, by nie powodować chaosu i niepotrzebnych spięć.

                            

Komunikat

Zarząd informuje – woda do podlewania nie jest filtrowana. W związku z powyższym działkowcy korzystający z systemów nawadniających, by uniknąć „zatkania” przewodów, mogą zainstalować filtry (na własny koszt) przy wejściu sieci na działkę.

Natomiast woda do konsumpcji (uzdatniana) jest wysokiej jakości – patrz wyniki badania wody – sprawdź wyniki.

Wyniki wody

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy wody:
sprawdź wyniki

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie

Ważna informacja – prawo wodne

PRAWO WODNE – USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r.

Począwszy od stycznia bieżącego roku, zgodnie z ustawą j.w. przekroczenie limitu poboru wody skutkuje nałożeniem kary finansowej.

Roczny limit poboru wody dla naszego ogrodu wynosi 16 387 m3. Jak wynika z analizy rokrocznie, poza rokiem 2017, limit przekraczaliśmy i gdyby wówczas obowiązywały aktualne przepisy, płacilibyśmy kary w wysokości kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku naliczenia kary dla ogrodu – obciążeni zostaną nią wszyscy działkowcy, i tak na przykład:

W roku 2014 kara wyniosłaby 30 970 zł, co podzielone przez 101 działek wynosi 306,65 zł na jedną działkę

Z naszych  obserwacji wynika, że na części działek woda jest lana bez umiaru, np. podlewanie drzew przez całą noc lub w ciągu dnia w czasie pobytu działkowca w pracy, podlewanie działki tuż po opadach deszczu …. (na dzień 4.06.2018 r. pobraliśmy ponad 6 000 m3).

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd zamierza wprowadzić limitowanie wody do podlewania na następujących zasadach:

  1. podawanie wody w wybrane dni tygodnia,
  2. podawanie wody w określonych godzinach porannych i wieczornych,
  3. w przypadku przekroczenia limitu, woda do podlewania zostanie zamknięta – nawet w miesiącu sierpniu.

Aktualnie sprawdzamy możliwości techniczne w/w rozwiązań.