Stowrzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie