Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie