Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót – firmą Kormost S.A., informuje, iż zamknięcie mostu w m. Samociążek nastąpi w dniu 28/29 sierpnia 2023 r.

https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/kategorie/61-komunikaty-/artykuly/197-komunikat-w-sprawie-zamkniecia-mostu-w-samociazku-?lang=PL