Protokoły i inne podpisane dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2017 ROK

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU

PLAN PRACY ZARZĄDU

PRELIMINARZ FINANSOWY

PRELIMINARZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

ZMIANY W STATUCIE

Podjęte uchwały:

UCHWAŁA 1 – SPRAWOZDANIE

UCHWAŁA 2 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 3 – SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 4 – SPRAWOZDANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 5 – ABSOLUTORIUM

UCHWAŁA 6 – WYSOKOŚĆ OPŁAT OGRODOWYCH

UCHWAŁA 7 – ILOŚĆ GODZIN PRACY NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 8 – PLAN PRACY

UCHWAŁA 9 – PRELIMINARZ FINANSOWY

UCHWAŁA 10 – ZMIANY W STATUCIE