Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 14 października 2023, roku Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy uchwaliło jednogłośnie wyrażenie zgody na podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia wszelkich czynności prawem przewidzianych do nabycia prawa własności nieruchomości (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).