ZAPROSZENIE
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO SAMI SWOI SAMOCIĄŻEK

W imieniu Zarządu zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (na podstawie par. 14  ust. 1 Statutu Stowarzyszenia) w dniu 14 października 2023, roku Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.

Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 10.30 – pierwszy termin, a w przypadku braku kworum o godzinie 11.00 – drugi termin.

Zebranie będzie poświęcone w całości sprawom własności gruntu, dzierżawy wieczystej oraz ich przekształceń.

Z poważaniem
Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego
Sami Swoi Samociążek

Logo Stowarzyszenie Ogrodowe Sami Swoi Samociążek