Dzień dobry,

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że:

  1. Projekt studni do pozwolenia na budowę w trakcie realizacji. Zakończenie prac nad projektem koniec września 2023.
  2. Po przygotowaniu projektu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
  3. Po uzyskaniu pozwolenia wykonanie prac wraz z odwiertem – pierwsza połowa roku 2024
  4. Po uzyskaniu parametrów wody z nowej studni – realizacja remontu hydroforni (nie wcześniej, niż po zakończeniu realizacji czynności z pkt. 3).
  5. Wykonawca remontu hydroforni został wybrany – oczekuje na udostępnienie pomieszczeń i urządzeń.