Komisja Rozjemcza

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon kontaktowy
1 Przewodnicząca Alicja Dylik  604 935 054
2 Zastępca Alfred Dybalski  
3 Sekretarz
Ewelina Kamieniecka