Komisja Rozjemcza

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon kontaktowy
1 Przewodnicząca Alicja Dylik 604 935 054
2 Zastępca Krzysztof Różański
3 Sekretarz Leszek Paszko