Statut Stowarzyszenia

ANEKS  – zmiany w Statucie przyjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 9 marca 2018 r. Uchwałą nr 10, zarejestrowane w KRS w dniu 28 marca 2018 r.

Aneks