Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Samociążek pejzażSamociążek pejzażSamociążek pejzaż

Walne Zebranie Członków – 31 marca 2023 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi” Samociążek uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31.03.2023 roku w Bydgoskim Domu Technika NOT przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6, w Bydgoszczy 85-030 w sali nr 202.
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 16.30 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 17.00 (II termin).