Protokoły i inne podpisane  dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

SPRAWOZDANIE

PLAN PRACY ZARZĄDU

PLAN PRACY NA PIERWSZĄ KADENCJĘ

PRELIMINARZ

Uchwały (oryginały dokumentów posiadają wszystkie wymagane podpisy):

UCHWAŁA 1 – SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

UCHWAŁA 2 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 3 – ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

UCHWAŁA 4 – SPRAWOZDANIE Z KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 5 – SPRAWOZDANIE Z KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 6 – PLAN PRACY

UCHWAŁA 7 – MODERNIZACJA HYDROFONI

UCHWAŁA 8 – WYSOKOŚĆ OPŁAT OGRODOWYCH

UCHWAŁA 9 – ILOŚĆ GODZIN PRACY NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 11 – OPŁATY NOWEGO UŻYTKOWNIKA

UCHWAŁA 12 – WYKUP GRUNTU

UCHWAŁA 13 – ZMIANY W REGULAMINIE OGRODU