Protokoły i inne podpisane  dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

SPRAWOZDANIE

PLAN PRACY ZARZĄDU

PRELIMINARZ

Podjęte uchwały:

UCHWAŁA 1 – SPRAWY FINANSOWE

UCHWAŁA 2 – SPRAWY ZARZĄDU

UCHWAŁA 3 – ABSOLUTORIUM

UCHWAŁA 4 – KOMISJA REWIZYJNA

UCHWAŁA – KOMISJA ROZJEMCZA

Likwidacja Stowarzyszenia „Sami Swoi – Samociążek” w Koronowie

UCHWAŁA 1/II – LIKWIDACYJNA

UCHWAŁY 1,2/II – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie

UCHWAŁA 1/III – PRELIMINARZ 

UCHWAŁA 2/III – PLAN PRACY

UCHWAŁA 3/III – OPŁATY NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 4/III – CZYN NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 5/III – REGULAMIN ZARZĄDU

UCHWAŁA 6/III – REGULAMIN OGRODU

UCHWAŁA 7/III – REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 8/III – REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 9/III – OPŁATY NOWEGO UŻYTKOWNIKA

UCHWAŁA 10/III – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 11/III – SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

UCHWAŁA 12/III – ODCIĘCIE WODY