Protokoły i inne podpisane  dokumenty są do wglądu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2016 ROK

BILANS I

BILANS II

BILANS III

PLAN PRACY ZARZĄDU

PRELIMINARZ I

PRELIMINARZ II

Podjęte uchwały (oryginały dokumentów posiadają wszystkie wymagane podpisy):

UCHWAŁA 1 – SPRAWOZDANIE

UCHWAŁA 2 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

UCHWAŁA 3 – SPRAWOZDANIE Z KOMISJI REWIZYJNEJ

UCHWAŁA 4 – SPRAWOZDANIE Z KOMISJI ROZJEMCZEJ

UCHWAŁA 4a – ABSOLUTORIUM

UCHWAŁA 5 – WYSOKOŚĆ OPŁAT OGRODOWYCH

UCHWAŁA 6 – ILOŚĆ GODZIN PRACY NA RZECZ OGRODU

UCHWAŁA 7- PLAN PRACY

UCHWAŁA 8 – PRELIMINARZ FINANSOWY

UCHWAŁA 9 – ZAGOSPODAROWANIE ALEJEK OGRODOWYCH

UCHWAŁA 10 – MODERNIZACJA HYDROFORNI