1. W przypadku stwierdzonej awarii bramy wjazdowej – wjedź lub wyjedź bramą obok, a awarię koniecznie zgłoś do:

             – Iglewski Tadeusz – 606 408 873

             – Marcin Ciechacki – 604 083 989

             – Trzcieliński Ryszard – 601 067 910