Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 26 lutego br. o godz. 11.00 na działce nr 81.

Tematy, które będą poruszane:

  1. Przygotowanie podsumowania finansowego roku 2022 – bilans, rachunek wyników,
  2. Informacja o wpłatach działkowców za rok 2022.
  3. Przygotowanie preliminarza na rok 2023.
  4. Wstępne wartości opłat dla działkowców na rok 2023.
  5. Przygotowanie zaproszeń na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  6. Plan pracy Zarządu na rok 2023.
  7. Sprawy związane z modernizacją hydroforni oraz odwiertem nowej studni głębinowej.
  8. Sprawy różne:

Krystyna Sosińska-Klimek
Prezes Zarządu