Stowarzyszenie Ogrodowe "SAMI SWOI" Samociążek

MENU
Kaczki na pomoście Samociążek

Wyniki wody

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami analizy wody:
sprawdź wyniki

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie

Ważna informacja – prawo wodne

PRAWO WODNE – USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r.

Począwszy od stycznia bieżącego roku, zgodnie z ustawą j.w. przekroczenie limitu poboru wody skutkuje nałożeniem kary finansowej.

Roczny limit poboru wody dla naszego ogrodu wynosi 16 387 m3. Jak wynika z analizy rokrocznie, poza rokiem 2017, limit przekraczaliśmy i gdyby wówczas obowiązywały aktualne przepisy, płacilibyśmy kary w wysokości kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku naliczenia kary dla ogrodu – obciążeni zostaną nią wszyscy działkowcy, i tak na przykład:

W roku 2014 kara wyniosłaby 30 970 zł, co podzielone przez 101 działek wynosi 306,65 zł na jedną działkę

Z naszych  obserwacji wynika, że na części działek woda jest lana bez umiaru, np. podlewanie drzew przez całą noc lub w ciągu dnia w czasie pobytu działkowca w pracy, podlewanie działki tuż po opadach deszczu …. (na dzień 4.06.2018 r. pobraliśmy ponad 6 000 m3).

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd zamierza wprowadzić limitowanie wody do podlewania na następujących zasadach:

  1. podawanie wody w wybrane dni tygodnia,
  2. podawanie wody w określonych godzinach porannych i wieczornych,
  3. w przypadku przekroczenia limitu, woda do podlewania zostanie zamknięta – nawet w miesiącu sierpniu.

Aktualnie sprawdzamy możliwości techniczne w/w rozwiązań.

Komunikaty

  1. W przypadku stwierdzonej awarii bramy wjazdowej – wjedź lub wyjedź bramą obok, a awarię koniecznie zgłoś do:

             – Iglewski Tadeusz – 606 408 873

             – Marcin Ciechacki – 604 083 989

             – Trzcieliński Ryszard – 601 067 910

Analiza

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą możliwości wykupu na własność działek rekreacyjnych usytuowanych w Samociążku.

Analiza