Zebranie Zarządu – informacja

Informujemy, że dnia 05.12.2020 r. o godz. 11 w hydroforni odbędzie się zebranie Zarządu. Porządek obrad:

1.Sprawozdanie finansowe za 2020.

2.Wykaz zaległych opłat ogrodowych.

3.Propozycje planu zadań na rok2021.

4.Informacja o brzegowym ujęciu wody.

5.Sprawy różne.