Zarząd

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
1 Prezes Krystyna Sosińska-Klimek 600 389 220
2 v-ce Prezes Jan Żukowski 603 653 117
3 Skarbnik Stanisław Spibida 608 154 288
4 Sekretarz Hanna Trzcielińska 605 348 906
5 członek Małgorzata Grochowska 501 360 502
6 członek Tadeusz Iglewski 606 408 873
7 członek Andrzej Lebioda 601 640 436