Zarząd

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko oraz numer działki Numer telefonu
1 Prezes Jerzy Wilk (98) 503 465 317
2 v-ce Prezes Romuald Gill (91) 601 682 387
3 Skarbnik Stanisław Spibida (45)  608 154 288
4 Sekretarz Ewa Brodaczewska (1)  691 505 794
5 Członek Małgorzata Gołata (24)  601 081 833