Zarząd

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Numer telefonu
1 Prezes Krystyna Sosińska-Klimek  600 389 220
2 v-ce Prezes Marcin Szafrański   504 128 216
3 Skarbnik Stanisław Spibida  608 154 288
4 Sekretarz Hanna Trzcielińska  605 348 906
5 Członek Małgorzata Gołata  601 081 833
6 Członek Ewa Brodaczewska  691 505 794