Komisja Rewizyjna

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Numer kontaktowy
1 Przewodniczący Henryk Ochniak 600 811 958
2 Zastępca Teresa Wrzeszcz
3 Sekretarz Waldemar Mülhstein