Komisja Rewizyjna

Lp. Stanowisko Imię i Nazwisko Numer kontaktowy
1 Przewodnicząca Teresa Wrzeszcz-Głowacka  602 785 409
2 Zastępca Henryk Ochniak  600 811 958
3 Sekretarz Waldemar Mülhstein