Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 09.03.2018 roku w sali konferencyjnej Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „ZAWISZA” usytuowanego przy ulicy Gdańskiej 163
w Bydgoszczy.                                                            
Obrady Walnego Zebrania rozpoczniemy o godzinie 16.00 (I termin) a w przypadku braku kworum o godzinie 16.30 (II termin).