Sprawozdanie

Prezentujemy projekt sprawozdania zarządu Stowarzyszenia „Sami Swoi Samociążek” w Koronowie – I kadencja 2014-2019. Sprawozdanie