Spotkania alejkowe

Szanowni Działkowcy!

W imieniu Zarządu i Sąsiadów z Państwa alejki serdecznie zapraszamy na „pogaduchy”. Ze strony Zarządu poruszone zostaną tematy:

  • kary za przekroczenia limitu poboru wody,
  • RODO – unijny program ochrony danych osobowych,
  • składowanie gałęzi,
  • uwagi i propozycje do Zarządu.

Spotkanie alejkowe niech stanie się okazją do bliższego poznania się i po części merytorycznej – w zależności od Państwa – może mieć charakter „rozrywkowy”.

Terminy spotkań dla alejek 1-5

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
1 30 czerwca 1100 przy działce nr 4
2 7 lipca 1100 przy działce nr 13
3 14 lipca 1100 przy działce nr 24
4 21 lipca 1100 przy działce nr 39
5 28 lipca 1100 przy działce nr 46

Terminy spotkań dla alejek 6-11

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
6 30 czerwca 1100 przy działce nr 50
7 7 lipca 1100 przy działce nr 70
8 14 lipca 1100 przy działce nr 78
9 21 lipca 1100 przy działce nr 86
10 28 lipca 1100 przy działce nr 94
11 30 czerwca 1100 przy działce nr 101