Posiedzenie Zarządu – informacja

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 lutego br. o godzinie 16.30 na Zawiszy w pokoju nr 135.
W porządku zebrania będzie omówienie przygotowań do Walnego Zebrania