Wysokość opłat

Opłaty ROD na 2018 r.

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 90 8142 0007 0000 9218 2000 0001