Komunikaty

  1. Otwarcie wody na działkach odbędzie się 10.04.2021 r. o godz. 10
  2. Wstępny termin Walnego Zgromadzenia to kwiecień 2021,  dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie.
  3. Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 22.02.2021 r. o godz.10 w restauracji „Tobiasz”. W porządku obrad: sprawozdania za rok 2020, działania na rok 2021, przygotowanie do Walnego Zgromadzenia.