Informacja

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 27 kwietnia do 4 maja br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe.

Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.