Komunikat

Zapraszamy na posiedzenie Zarządu w dniu 28.11.19 r o godzinie
17.00
, które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 31/19 (biuro
księgowej).
Tematy zebrania:
1. Analiza finansów Stowarzyszenia.
2. Przygotowanie Walnego Zebrania.
3. Sprawy różne.