Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 03 do 10 września br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener
na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.