Informacja – woda

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie uprzejmie informuje, że zamknięcie wody do podlewania nastąpi 13 października 2018 r. o godzinie 1100.

Natomiast jej otwarcie Zarząd planuje na dzień 13 kwietnia 2019 r. również o godzinie 1100.

Zarząd prosi o sprawdzenie zaworów wody.

Ponaglenie

Z ostatnim dniem lipca br. minął termin płatności należności z wyłączeniem wpłaty na modernizację hydroforni (400,00 zł. do końca sierpnia) i wpłaty za prace na rzecz ogrodu (40,00 zł. do końca października).

KILKA  DZIAŁEK  NIE  DOKONAŁO  ŻADNEJ WPŁATY !!!

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z szacunku dla MATKI ZIEMI oraz konieczności wynikającej z limitu zawartego w operacie wodno-prawnym a także zgodnie z Regulaminem Ogrodu, podejmujemy decyzję o zamykaniu wody do podlewania od godziny 2200 wieczorem do godziny 700 rano.            

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie

Spotkania alejkowe

Szanowni Działkowcy!

W imieniu Zarządu i Sąsiadów z Państwa alejki serdecznie zapraszamy na „pogaduchy”. Ze strony Zarządu poruszone zostaną tematy:

  • kary za przekroczenia limitu poboru wody,
  • RODO – unijny program ochrony danych osobowych,
  • składowanie gałęzi,
  • uwagi i propozycje do Zarządu.

Spotkanie alejkowe niech stanie się okazją do bliższego poznania się i po części merytorycznej – w zależności od Państwa – może mieć charakter „rozrywkowy”.

Terminy spotkań dla alejek 1-5

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
1 30 czerwca 1100 przy działce nr 4
2 7 lipca 1100 przy działce nr 13
3 14 lipca 1100 przy działce nr 24
4 21 lipca 1100 przy działce nr 39
5 28 lipca 1100 przy działce nr 46

Terminy spotkań dla alejek 6-11

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
6 30 czerwca 1100 przy działce nr 50
7 7 lipca 1100 przy działce nr 70
8 14 lipca 1100 przy działce nr 78
9 21 lipca 1100 przy działce nr 86
10 28 lipca 1100 przy działce nr 94
11 30 czerwca 1100 przy działce nr 101