Posiedzenie Zarządu

Informujemy, że dnia 12 lutego br. o godzinie 16.30 w biurze Księgowej (Św. Trójcy 31/19) odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Sami-Swoi” Samociążek.
Porządek.
1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za mijającą I kadencję.
2. Zatwierdzenie Planu pracy na II kadencję Zarządu.
3. Zatwierdzenie preliminarza na 2019 r. 
4. Zatwierdzenie bilansu finansowego za 2018 r. 
5. Przedłożenie stanowiska Zespołu powołanego na posiedzeniu w dniu 6.12.2018 r. w sprawie opracowania stanowiska Zarządu na temat działań związanych z budową brzegowego ujęcia wody.
7. Sporządzenie list kandydatów do władz Stowarzyszenia.
8. Sprawy różne.

Wybory nowych władz

W bieżącym roku zgodnie ze statutem (§ 11 pkt 2) kończy się kadencja władz naszego Stowarzyszenia. W związku z czym na najbliższym Walnym Zebraniu (marzec 2019) będziemy dokonywać wyboru członków nowych władz Stowarzyszenia.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w tworzeniu listy kandydatur. Bardzo proszę o imienne propozycje kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej – może Pani/Pan chciałby wejść w skład władz albo zaproponujcie Państwo nam sąsiada czy sąsiadkę, która zdaniem Państwa mógłby popracować na rzecz ogrodu?

Pozostając w przekonaniu, że Państwo zechcecie nam pomóc, proszę o przesyłanie propozycji na adres biura (e-mail: biuro@samiswoi.bydgoszcz.pl) lub telefonicznie do członków Zarządu.

Z wyrazami szacunku – Prezes
Krystyna Sosińska-Klimek

Informacja – woda

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie uprzejmie informuje, że zamknięcie wody do podlewania nastąpi 13 października 2018 r. o godzinie 1100.

Natomiast jej otwarcie Zarząd planuje na dzień 13 kwietnia 2019 r. również o godzinie 1100.

Zarząd prosi o sprawdzenie zaworów wody.

Ponaglenie

Z ostatnim dniem lipca br. minął termin płatności należności z wyłączeniem wpłaty na modernizację hydroforni (400,00 zł. do końca sierpnia) i wpłaty za prace na rzecz ogrodu (40,00 zł. do końca października).

KILKA  DZIAŁEK  NIE  DOKONAŁO  ŻADNEJ WPŁATY !!!

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z szacunku dla MATKI ZIEMI oraz konieczności wynikającej z limitu zawartego w operacie wodno-prawnym a także zgodnie z Regulaminem Ogrodu, podejmujemy decyzję o zamykaniu wody do podlewania od godziny 2200 wieczorem do godziny 700 rano.