Ponaglenie

Z ostatnim dniem lipca br. minął termin płatności należności z wyłączeniem wpłaty na modernizację hydroforni (400,00 zł. do końca sierpnia) i wpłaty za prace na rzecz ogrodu (40,00 zł. do końca października).

KILKA  DZIAŁEK  NIE  DOKONAŁO  ŻADNEJ WPŁATY !!!

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z szacunku dla MATKI ZIEMI oraz konieczności wynikającej z limitu zawartego w operacie wodno-prawnym a także zgodnie z Regulaminem Ogrodu, podejmujemy decyzję o zamykaniu wody do podlewania od godziny 2200 wieczorem do godziny 700 rano.            

Upoważnienie

Poniżej zamieszczamy wzór „upoważnienia” wynikającego z ustawy RODO. 

Upoważnienie

Spotkania alejkowe

Szanowni Działkowcy!

W imieniu Zarządu i Sąsiadów z Państwa alejki serdecznie zapraszamy na „pogaduchy”. Ze strony Zarządu poruszone zostaną tematy:

  • kary za przekroczenia limitu poboru wody,
  • RODO – unijny program ochrony danych osobowych,
  • składowanie gałęzi,
  • uwagi i propozycje do Zarządu.

Spotkanie alejkowe niech stanie się okazją do bliższego poznania się i po części merytorycznej – w zależności od Państwa – może mieć charakter „rozrywkowy”.

Terminy spotkań dla alejek 1-5

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
1 30 czerwca 1100 przy działce nr 4
2 7 lipca 1100 przy działce nr 13
3 14 lipca 1100 przy działce nr 24
4 21 lipca 1100 przy działce nr 39
5 28 lipca 1100 przy działce nr 46

Terminy spotkań dla alejek 6-11

Nr alejki data godzina Miejsce spotkania
6 30 czerwca 1100 przy działce nr 50
7 7 lipca 1100 przy działce nr 70
8 14 lipca 1100 przy działce nr 78
9 21 lipca 1100 przy działce nr 86
10 28 lipca 1100 przy działce nr 94
11 30 czerwca 1100 przy działce nr 101

 

Ważna informacja – prawo wodne

PRAWO WODNE – USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r.

Począwszy od stycznia bieżącego roku, zgodnie z ustawą j.w. przekroczenie limitu poboru wody skutkuje nałożeniem kary finansowej.

Roczny limit poboru wody dla naszego ogrodu wynosi 16 387 m3. Jak wynika z analizy rokrocznie, poza rokiem 2017, limit przekraczaliśmy i gdyby wówczas obowiązywały aktualne przepisy, płacilibyśmy kary w wysokości kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku naliczenia kary dla ogrodu – obciążeni zostaną nią wszyscy działkowcy, i tak na przykład:

W roku 2014 kara wyniosłaby 30 970 zł, co podzielone przez 101 działek wynosi 306,65 zł na jedną działkę

Z naszych  obserwacji wynika, że na części działek woda jest lana bez umiaru, np. podlewanie drzew przez całą noc lub w ciągu dnia w czasie pobytu działkowca w pracy, podlewanie działki tuż po opadach deszczu …. (na dzień 4.06.2018 r. pobraliśmy ponad 6 000 m3).

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd zamierza wprowadzić limitowanie wody do podlewania na następujących zasadach:

  1. podawanie wody w wybrane dni tygodnia,
  2. podawanie wody w określonych godzinach porannych i wieczornych,
  3. w przypadku przekroczenia limitu, woda do podlewania zostanie zamknięta – nawet w miesiącu sierpniu.

Aktualnie sprawdzamy możliwości techniczne w/w rozwiązań.