Informacja

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że od dnia 11 do 18 września br. przy bramie wejściowej na teren hydroforni ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe. Zainteresowanych prosimy o wykorzystanie możliwości wywozu sprzętu elektrycznego, elektronicznego, mebli i innych dużych odpadów.