Informacja o wodzie

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie uprzejmie informuje, że zamknięcie wody do podlewania nastąpi
9 listopada 2019 r. o godzinie 1100.
Natomiast jej otwarcie Zarząd planuje na dzień 4 kwietnia 2020 r. również o godzinie 1100. Prosimy o sprawdzenie zaworów wody.