Drodzy Działkowicze.

Spieszymy z informacją, że my już działamy..!:)

Dokładnie tydzień po Walnym Zebraniu, 26 czerwca, odbyło się posiedzenie nowego Zarządu, na którym ustaliliśmy priorytety, przedyskutowaliśmy główne kierunki działania (które rozdzieliliśmy między sobą) i ustaliliśmy bardzo konkretnie, jakie osoby są za co odpowiedzialne.

Będziemy Państwa na bieżąco informować.

Pozdrawiamy słonecznie 🙂

Zarząd Stowarzyszenia „Sami Swoi”

Krystyna Sosińska- Klimek       Prezes Stowarzyszenia   600 389 220

Marcin Lasko                           Z-ca Prezesa                  606 685 515

Stanisław Spibida                     Skarbnik                        608 154 288

Artur Babicki                                                                 724 699 483

Małgorzata Gołata                                                         601 081 833

Wiesława Majcher-Karwowska                                       504 166 583

Filip Żuk                                                                        781 876 230