Informacja od Zarządu

Zarząd, wobec braku możliwości zwołania na najbliższy czas Walnego Zgromadzenia, po konsultacji z prawnikami postanowił zaproponować prowizorium budżetowe, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej Ogrodu. Właściciele działek otrzymali nowe naliczenia opłat na 2021 rok. Powyższą informację umieszczono na tablicach ogłoszeń na terenie działek. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ogłoszeniem. Zarząd informuje, że ostateczną decyzję w sprawie proponowanej stawki podejmie Walne Zgromadzenie zwołane w możliwie najszybszym terminie.

Z poważaniem, Zarząd.

Komunikaty

  1. Otwarcie wody na działkach odbędzie się 10.04.2021 r. o godz. 10
  2. Wstępny termin Walnego Zgromadzenia to kwiecień 2021,  dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie.
  3. Najbliższe zebranie Zarządu odbędzie się 22.02.2021 r. o godz.10 w restauracji „Tobiasz”. W porządku obrad: sprawozdania za rok 2020, działania na rok 2021, przygotowanie do Walnego Zgromadzenia.   

Zebranie Zarządu – informacja

Informujemy, że dnia 05.12.2020 r. o godz. 11 w hydroforni odbędzie się zebranie Zarządu. Porządek obrad:

1.Sprawozdanie finansowe za 2020.

2.Wykaz zaległych opłat ogrodowych.

3.Propozycje planu zadań na rok2021.

4.Informacja o brzegowym ujęciu wody.

5.Sprawy różne.

Ważne komunikaty

Zarząd Stowarzyszenia Sami Swoi, informuje, że w dniu 30.10.2020r. zostaje zamknięty boks na śmieci. Nie przewidujemy kontenera na odpady wielkogabarytowe – należy je wywozić we własnym zakresie.

Natomiast, w dniu 31.10.2020 o godzinie 10 zostanie zamknięta woda do podlewania.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi wszystkich Działkowców i ich gości o prawidłowe sortowanie śmieci na: odpady zmieszane, plastiki, szkło, papier, kartony, do odpowiednich pojemników po ich zgnieceniu, aby zmniejszyć ich objętość co pomoże bardziej zapełnić pojemniki. Budżet przeznaczony na sezon 2020 jest już prawie wykorzystany i będziemy dopłacać wszyscy. Wywóz według umowy odbywa się 2 razy w miesiącu a my zamawiamy 1 raz w tygodniu lub nawet 2 razy co wiąże się z kosztami. Wywóz odpadów zmieszanych jednego kontenera to kwota 450 zł a dzwony t.j plastiki, szkło to 30 zł,czyli jak do zmieszanych wrzucamy wszystko to tego nie da się ogarnąć a służby nas obsługujące odbierają segregowane. Prosimy o poważne podejście do problemu. Jednocześnie prosimy aby auta w alejkach parkować w taki sposób by były przejezdne    

Z poważaniem, Zarząd